English language

Letný víkend

Akcia sa koná v čase najväčšej turistickej sezóny v Tatrách.

Krásna trasa

Účastníci akcie navštívia najzaujimavejšie miesto v lokalite Spiša.

40 posádok

Akcie sa zúčastní viac ako 40 posádok.

Večerné posedenie

Príjemné večerné posedenie s priateľmi.

Príhovor

Milí nadšenci historických vozidiel,

TATRANSKÝ VETERÁN CAR CLUB POPRAD v spolupráci s MESTOM POPRAD, MESTOM KEŽMAROK a MESTOM LEVOČA si Vás a Vášho miláčika - historické vozidlo dovoľuje pozvať, na 34. ročník stretnutia členov a priateľov nášho klubu, ktorý sa bude konať 31.07 - 02.08.2020, pod tradičným názvom TATRANSKÝ VETERÁN 2020.

Okrem toho, že sa navzájom stretneme a vymeníme si vzájomne skúsenosti pri zveľaďovaní našich historických vozidiel, urobíme radosť aj verejnosti, u ktorej sa podobné akcie tešia veľkému záujmu. Veď na týchto vozidlách je prezentovaný vývoj motorizmu vrátane dizajnérskej práce, ako aj konštrukcie jednotlivých automobilov. Pri pohľade na tieto historické vozidlá , človek často zistí, že sa pozerá na umelecké diela, ktoré často krát predbehli dnešnú dobu.

Tešíme sa na Vás a na Vášho motorového miláčika.

Marek Môcik
prezident klubu

Prihlásiť sa na podujatie


PROGRAM STRETNUTIA


UBYTOVANIE Pre účastníkov podujatia je zabezpečené ubytovanie hoteli, ktorí získal prestížnu cenu "Historic Hotels of Europe 2016"


Hotel Hviezdoslav ****‎

Hlavné námestie 95/49, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika

Tel., Fax : 00421 (0) 52 788 75 75

Mob.: 00421 (0) 917 954 369

info @ hotelhviezdoslav.sk

30% zľava na ubytovanie v Boutique Hotel Hviezdoslav **** z 2.8 na 3.8.2019

Mapa k hotelu

CENNÍK Účastníci majú možnosť vybrať si z 2 typov štartovného na podujatie

ŠTARTOVNÉ BEZ UBYTOVANIA

30 min. 1 osoba
Stravovanie pre 1 osobu
(1x obed, 1x večera, večerný raut)
Vstupné na prehliadky
(Tatranská galéria)
Občerstvenie po trase
Možnosť využitia vstupu do hotelového wellness centra Harmónia
Účastnícky pohár
Pamätná fotka vašej účasti na stretnutí

ŠTARTOVNÉ S UBYTOVANÍM

100 max. 2 osoby na vozidlo, ďalšia osoba = 50€ (ubytovanie v spoločnej izbe)
Ubytovanie v Boutique Hotel Hviezdoslav ****
z 03.08. na 04.08.2019
Stravovanie
(obed, večera, večerný raut 03.08.2019 a raňajky 04.08.2019)
Vstupné na prehliadky
(Tatranská galéria)
Občerstvenie po trase
Možnosť využitia vstupu do hotelového wellness centra Harmónia
Účastnícky pohár
Pamätná fotka vašej účasti na stretnutí
30% zľava na ubytovanie v Boutique Hotel Hviezdoslav **** z piatka na sobotu

Trasa akcie Pozrite si trasu, ktorú absolvujú historické vozidlá

reklama – www.regiontatry.sk

ORGANIZAČNÉ POKYNY

  • Prihlášky na akciu prosíme doručiť na adresu: Tatranský Veteran Car Club Poprad, Budovateľská 64, 058 01 Poprad, v elektronickej podobe na adresu: mocik@creanet.sk alebo vyplnením tejto online prihlášky
  • Uzávierka záväzných prihlášok je do 15.7.2019. Bez záväznej prihlášky a potvrdenia, účastník nebude prijatý na stretnutie.
  • Stretnutie bude prebiehať za plnej premávky podľa mapy trate. Mapu trate dostane každý účastník pri prezentácii. Na dôležitých križovatkách budú usporiadatelia.
  • Stretnutia sa môžu zúčastniť len historické autá do roku výroby 1980, ktoré spĺňajú technické predpisy pre účastníka cestnej premávky, majú pridelené platné evidenčné číslo, alebo evidenčné číslo historického vozidla a zaplatené zákonné poistenie.
  • Parkovanie všetkých historických vozidiel bude zabezpečené v uzamknutom priestore na nočné parkovanie.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu historických vozidiel. Celkový počet je max. 40 automobilov. Po výbere bude účastníkovi potvrdená alebo nepotvrdená účasť najneskôr do 20.7.2019. Štartovné bude splatné pri registrácií na mieste v hotovosti.
  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť, alebo doplniť tieto propozície.

Kontakty

V prípade potreby ( vrátane potreby odtiahnutia vozidla ) volajte na tento kontakt:
Marek MÔCIK, 0918 561 984, mocik@creanet.sk
Miroslav POLLÁG, 0905 902 888, pollag.miroslav.mp@gmail.com
Ing. Emil MÔCIK , 0908 983 324, emil.mocik@gmail.com
Ing. Jozef POLLÁG , 0905 822 878, jozef.pollag@gmail.com

Pollág Odťahová služba

Kontakt
Tel: 0918 561 984 / 0908 983 324
E-Mail: info@tatranskyveteran.sk
E-Mail Marketing: marketing@tatranskyveteran.sk
Peter Bizub, Kežmarok - 0907 953 474